ԵՌԱՏՈՆԸ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԻՑ Է
17.05.2012 15:07

    Մայիսյան եռատոնին նվիրված միջոցառում կազմակերպվեց նաեւ Ասկերանի Գ. Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարանում:    

   Մասնակցում էին Ասկերանի միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտները՝ դասղեկ ու պատմության ուսուցչուհի Լուսինե Խաչատրյանի գլխավորությամբ:

   Օրվա թեման, իհարկե, մեր ժողովրդի ï³ñած հաղթանակներն էին` փառապանծ Մայիսյան Եռատոնը: Աշակերտներն ամենայն հետաքրքրությամբ էին áõÝÏÁݹñáõÙ ուսուցչուհու ելույթը:

   Լուսինե Խաչատրյանը çանում էր երեխաների մոտ ավելի ամրապնդել սերն ու հավատը մեր պետությ³ն Éáõë³ßáÕ ³å³·³ÛÇ Ñ³Ý¹»å:

   §Մենք այսօր տոնում ենք Մայիսյան Եռատոն: Այդ հաղթանակները ողջ հայ ժողովրդի համար համընդհանուր

Подробнее...
 
ԱՆՑՅԱԼԻ ՈՒ ԱՊԱԳԱՅԻ ԽԱՉՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ
17.05.2012 15:03

Արցախը թանգարան է բաց երկնքի տակ։ Լուռ, բայց եւ խոսուն վկան մեր հարուստ պատմական անցյալի, փառավոր ներկայի áւ գալիքի։ Մեր հրաշù բնության անձեռակերտ հուշարձանները, խաչքարերը, հնաշունչ եկեղեցիներն ուխտավայրեր են, որոնց ճամփաները պետք է լինեն բանուկ ու մարդաշատ։ Ովքեր էլ որ ծանոթ չեն պետք է իմանան, ճանաչեն եւ հպարտանան մեր ունեցածով ու ձեռքբերումներով։

   Օրերս հայենասիրության այդպիսի դաս կազմակերպվեց Ասկերանի Է. Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 8-րդ դասարանցիների համար` դպրոցի կազմակերպիչ եւ աշխարհագրու-թյան ուսուցչուհի Մելանյա Սարգսյանի եւ պատմության ուսուցչուհի Գայանե Հայրիյանի նախաձեռնությամբ։ Նպատակն էր նոր

Подробнее...
 
ՈՒՂԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՊԻ ԴԱԴԻՎԱՆՔ
17.05.2012 14:59

Դադիվանքը հայկական միջնադարյան Ý߳ݳíáñ ճարտարապետական համալիրներից է` հատկապես արժեքավոր եկեղեցական ու աշխարհիկ շենքերի բազմազանությամբ, կառույցների եւ հարդարանքի ինքնատիպությամբ: Հնագույն այդ համալիրը գտնվում է Մռավ սարի անտառապատ լանջերին, Թարթառ գետի ձախ ափին: Ըստ ավանդության, այն կառուցվել է առաջին դարում` Սուրբ Դադեի գերեզմանատեղիում: Դադիվանքն ունի կրոնական ու աշխարհիկ մոտիվներով նուրբ խորաքանդակներ, վիմագրեր, բացառիկ ուշագրավ որմնանկարներ, զարմանահրաշ խաչք³րեր: Պատահական չէ, որ օտարազգի այցելուները միշտ էլ ցանկություն են հայտնել ամենաուշագրավ հուշարձանները Եվրոպա տեղափոխել, ë³Ï³ÛÝ մշտապես մերժման են արժանացել: Դարերի ընթացքում վանքը բազմիցս ավարի ու ավերի է ենթարկվել` արաբական, ապա սելջուկական արշավանքների ժամանակ: Սակայն ամեն անգամ կրկին վերականգնվել ու ավելի է ընդարձակվել: 

   Ունեցել է ընդարձակ կալվածքներ, որոնք կազմել են շուրջ 200 հազար հ»Ïïաñ, իսկ 20-րդ դարի սկզբին` 50 հազար: 1920 թվականին գավառն Ադրբեջանին բռնակցվելուց հետո Դադիվանքը զրկվել է կալվածքներից, դադարել գործելուց եւ լքվել: 1960 թվականին Ադրբեջանի իշխանությունները

Подробнее...
 
ՆՐԱՆՔ ԱՐԴԵՆ ՏԱՌԱՃԱՆԱՉ ԵՆ ԵՎ ԳՐԱՃԱՆԱՉ
17.05.2012 14:33

 Մայիսի 12-ի Ասկերանի միջնակարգ դպրոցում իսկական տոն էր: 18 առաջին դասարանցիներ արդեն կատարել են դեպի գիտություն տանող իրենց առաջին քայլերը£ Նրանք արդեն սովորել են մեսրոպյան այբուբենը` տառաճանաչ են եւ գրաճանաչ: Այդ օրը  դպրոցի դահլիճը մարդաշատ էր: Դպրոցի տնօրենի գլխավորությամբ հավաքվել էին ուսուցիչներ, ծնողներ, աշակերտներ, հյուրեր: Առաջին դասարանցիներն իրենց

Подробнее...
 
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԵՌԱՏՈՆՆ ԱՍԿԵՐԱՆՈՒՄ
11.05.2012 14:55

Արդեն 20 տարի է ինչ համայն հայությունը Մայիսի 9-ը նշում է ոչ միայն որպես Հայրենական Մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի օր, այլ նաեւ մեծ շուքով տոնում է Շուշիի ազատագրման եւ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձները: Ու այսօր, երբ եռատոն ենք նշում, անթաքույց հպարտություն ենք զգում հայկական հինավուրց Շուշիի ազատագրման եւ մեր հերոսական բանակի համար: Հայը կրկին կարողացավ ապացուցել, որ կարող է իր հողի, իր սրբության համար անվերապահորեն պայքարել եւ մեծ ու անհավատալի թվացող հաղթանակներ տանել` բարձր պահելով հայրենիքի ու ազգի պատիվը:

...Եռատոնին նվիրված միջոցառումներին խնամքով եւ պատասխանատվությամբ է նախապատրաստվել

Подробнее...
 
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԵՌԱՏՈՆՆ ԱՍԿԵՐԱՆՈՒՄ ( վիդեո )
08.05.2012 04:00

 
ԱՍԿԵՐԱՆ 09.05.2012 ( վիդեո )
08.05.2012 04:00

 
ՍՈՒՐԲ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆՆ ԱՍԿԵՐԱՆՈՒՄ ( ֆոտո )
08.04.2012 18:46


Подробнее...
 
ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ
24.03.2012 18:21

 

    Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանի 2012 Ãí³Ï³ÝÇ մարտի 16-ի No 25 որոշման համաձայն վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Սլավիկ Առուշանյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից՝ կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ։Մեկ այլ՝   No 26 որոշմամբ 

Подробнее...
 
ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ՝ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋ
24.03.2012 18:19

     ²Ý³ëݳå³ÑáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ,  ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³é³çݳѻñà ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ Ùßï³å»ë ·ïÝíáõÙ »Ý ßñçí³ñã³Ï³½ÙÇ »õ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ: лÝó ³Û¹ Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ùµ ¿ÇÝ Ù³ñïÇ 16-ÇÝ ²ëÏ»ñ³ÝáõÙ Ëáßáñ ý»ñÙ»ñÝ»ñÇ »õ ÑáÕû·ï³·áñÍÝ»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ ³ÝóϳóÝáõÙ ßñçí³ñã³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ ê»ñ·»Û ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ, ÈÔÐ ·ÛáõÕÇ »õ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ïÝûñ»Ý ì³Ññ³Ù ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³խաñ³ñáõÃÛ³Ý

Подробнее...
 
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՄԱՅՐ, ԿԻՆ, ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ, ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ
24.03.2012 18:09

 

     èá½³ Ðáíë»÷Ç Բեգլարյան. 

   ÌÝí»É ¿ 1923 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ öñç³Ù³É (ì³ñ¹³Óáñ) ·ÛáõÕáõÙ: ܳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóáõÙ, áñÇó Ñ»ïá áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ܳËÇç»õ³ÝÇÏÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ: Úáûñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ÁݹáõÝí»É ¿ ÞáõßÇÇ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³ÝÁ, áñÁ ·»ñ³½³Ýó 

Подробнее...
 
ՁԵԶ՝ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
24.03.2012 18:07

    ºñϳñ³ÙÛ³ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ å³Ñ³ÝçÏáïáõÃÛáõÝÁ, ë»ñÁ ¹»åÇ ýǽÇÏ³Ý áõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, áõëáõÙݳ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý µ»ÕáõÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ù»½ ëïÇåáõÙ »Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ù»ñ ¹åñáóÇ, ÇÝãå»ë ݳ»õ ²ëÏ»ñ³ÝÇ շրջանի É³í³·áõÛÝ Ù³ëݳ·»ï ¾¹ÇÏ ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ï³ñ»¹³ñÓÇÝ: ì»ñç»ñë Éñ³ó³í ѳñ·³ñÅ³Ý ¾¹ÇÏ ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÇ 60-³ÙÛ³ÏÁ:

   ¾¹ÇÏ êáõñ»ÝÇ ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1952 Ã. Ù³ñïÇ 1-ÇÝ, ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ ÔÉÇŵ³Õ ·ÛáõÕáõÙ: ²ëÏ»ñ³ÝÇ 8-³ÙÛ³ ¹åñáóÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿

Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Следующая > Последняя >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter